Kon. Astrid Boulevard 103, 2202 BD Noordwijk
info@ksnoordwijk.nl
KVK: 40445699

KSN haalt opgelucht adem

KSN haalt opgelucht adem

Vanavond spreekt Marcel Blok op de radiozender over de tumult rondom de vastbouwplannen en locatie van het KSN clubgebouw. Reeds anderhalf jaar leefden wij in de veronderstelling dat de Noordwijkse politiek de verenigingen op het strand een permanente plek wilde bieden.
Naar aanleiding van een zienswijze ingediend door de firma van der Berg, vond de wethouder het verstandig om eerst een onderzoek in te lassen. Dit onderzoek, een risico analyse / veiligheidsonderzoek, zou moeten uitwijzen of kitesurfen veilig genoeg is op de lokatie van de KSN, met als eventueel gevolg dat het clubgebouw van de KSN verplaatst zou worden naar een andere, veilige plek. De discussie die hiermee tot stand komt, gaat dus niet over de vastbouwplannen van de KSN, maar over de huidige lokatie.

Het bestuur, bijgestaan door een aantal leden uit de bouwcommissie, hebben hier uiteraard actie op ondernomen en willen jullie hierbij informeren over de huidige stand van zaken.

Het doel van een jaarrond clubhuis op de bestaande locatie is drieledig. Enerzijds bevordert een vast clubhuis de veiligheid van surfers die gedurende de wintermaanden het water in gaan. Anderzijds kunnen we met een vast clubhuis de leden van de KSN beter faciliteren met o.a warme douches en kleedkamers. Tot slot zorgt een vast clubhuis voor continuïteit van ons bestaan en onze surfplek. Tot januari 2015 is er zo’n 2 jaar gesproken met de wethouder om een jaarrond clubhuis te mogen bouwen op de plaats waar de KSN al 35 jaar gehuisvest is. Dit is in het 2e concept Nota Strandbeleid 2014-2019 ontegenzeggelijk bevestigd. (Par. 5.2.2 / 5.2.3). Helder en duidelijk..! Iedereen blij..!
In januari 2015 verandert de huidige wethouder deze zienswijze door eerst onderzoek te willen inlassen waarmee onze thuisbasis ter discussie wordt gesteld. Daarnaast zijn er nog veel meer wijzigingen gekomen in deze Nota die afwijken van alle afspraken die tot nu toe in vertrouwen waren afgesproken.
Waarom deze plotselinge wijziging van koers?
1.    Er wordt genoemd dat er bezwaren kleven aan onze locatie, al 35 jaar ons thuis. Letterlijk wordt genoemd; ‘jaarrond op de KSN locatie maakt het De Bries onmogelijk om jaarrond te gaan’. Een vereniging zou dus moeten wijken voor commercieel belang.
2.    Er wordt gesteld dat een toename van kite-activiteiten direct grenzend aan een strandexploitatie gevaarlijke situaties voor overige badgasten zou opleveren.  Deze drogreden heeft niets te maken met het jaarrond gaan van de KSN. Er zijn immers in de wintermaanden weinig of géén badgasten!Al 12 jaar wordt er bij de KSN gekite zonder noemenswaardige incidenten. Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan en handelen hier ook naar. Daarom hebben wij als bestuur samen met de leden van de bouwcommissie, Marcel Blok, Hein van Amstel en Alex van Splinter een zienswijze ingediend bij de gemeente en afgelopen dinsdag tijdens de bijeenkomst van het college onze zienswijze toegelicht. Gelukkig bleek tijdens de bespreking van deze nieuwe strandnota dat geen enkele politieke partij de wethouder steunde in zijn mening dat een onderzoek naar de veiligheid van het kiten gecombineerd met onze locatie op het strand, noodzakelijk is.
Wij zijn uiteraard opgelucht en blij dat alle politieke partijen overtuigd zijn dat de KSN een veilige sufplek is voor onze leden. Wel hebben we gesignaleerd dat het belangrijk is om onze locatie veilig te stellen en het vastbouw project draagt zeker bij aan een veilige, stabiele toekomst van de KSN.
Wij hopen veel leden te mogen begroeten op de ALV op zondag 1 maart vanaf 14:00 uur bij de Heeren van Noordwijk. Uiteraard staat het project vastbouw op de agenda en geven wij graag onze visie op de procedure die we willen doorlopen.