top of page

ALV Vrijdag 22 MaartBeste surfers,


Het bestuur van de KSN nodigt je van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 22 maart 2024 om 18:00 uur.De agenda voor de ALV is als volgt: 

 1. Opening​

 2. Vaststellen notulen ALV 03 maart 2023​

 3. Bestuursverkiezing​

 4. Bestuur mededelingen (vrijwilligerstaken), inclusief overzicht leden​

 5. Financiële verantwoording 2023​

 6. Verslag kascontrole commissie​

 7. Begroting 2024​

 8. Vaststelling contributie 2024​

 9. Wat er verder ter tafel komt/ rondvraag?​

 10. Sluiting ALV 2024

 

Ter informatie, dit zijn de leden die zich aangemeld hebben als kandidaat-bestuurslid 2024.

 • Philip Wielenga - (Bouw)


Alex van Splunter heeft zich opnieuw kandidaat gesteld als Voorzitter en Dennis de Ruijter heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld als Secretaris.Dit jaar zal de kascommissie, bestaande uit Leen den Hollander en Mart Langeree de cijfers over 2023 controleren. 


Bijlagen ten behoeve van de ALV worden volgende week gedeeld.

- Notulen ALV 1 april 2023

- Exploitatiebegroting 2024

75 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page